X
/ / posjeta: 193
EU polica u knji×nici
╚itaonica struŔnih Ŕasopisa / 07.02.2019 - 31.05.2019

Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj (link), posredstvom novootvorenog Europskog dokumentacijskog centra NSK (link), doniralo nam je  brendiranu policu sa slu×benim publikacijama Europske unije, koje govore o njenim institucijama i politikama te obra­uju razne aktualne teme. 

Sav izlo×eni informativni materijal o EU mo×e se besplatno uzeti i koristiti. Tako­er smo dobili na poklon nekoliko publikacija iz podruŔja me­unarodnog prava koje Še biti na raspolaganju za posudbu u knji×nici.

Iz foto arhive
EU polica u knji×nici0
 
/
 


Trg sv. Florijana 14. 48260 KRIÄEVCI
Tel: 048/682-646; 048/270-129;
E-mail: knjiznica-krizevci@kc.t-com.hr, gkfm.ozo@gmail.com
Ljetno radno vrijeme (srpanj - kolovoz): pon, uto: 13-19; sri, Ŕet, pet: 08-14; sub: u srpnju i kolovozu ne radi
Radno vrijeme u ostalim mjesecima: pon, uto: 13-19; sri, Ŕet, pet: 08-16; sub: svaka 1. i 3. u mj. 9-13